Saturday, May 31, 2008

NOKOBIT 2008 - Universitet i Agder

Invitasjon til å sende bidrag
Vi minner om at NOKOBIT 2008 skal holdes ved Universitetet i Agder i Kristiansand (17.-19. november), på Rica Dyreparken hotell. Årets NOKOBIT er den 15., og samlokaliseres som vanlig med NIK (Norsk
informatikk konferanse). NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap, og tar opp temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet. Konferansen etterlyser bidrag innen et bredt spekter av ulike sjangere og tema, og gir rom for tverrfaglighet og mangfold i forhold til teoretiske og metodiske tilnærminger. Format for artikkelbidrag vil bli lagt ut på konferansens websider i starten av mai. Alle artikkelbidragene skal gjennom en double-blind review prosess. Som i fjor skal proceedingsboken publiseres av Tapir (meritterende på nivå 1).

I år ønsker vi også postere, workshops og tema for paneldiskusjoner. For at vi skal kunne arrangere workshops er vi avhengig av å annonsere disse og av en viss påmelding. Vi ber derfor om forslag til workshops
innen 1. september. Vi vil også invitere til forslag til tema for diskusjonsfora og/eller paneldebatter. Forslag sendes på e-post til: nik-nokobit-08@uia.no

Frist for innsending av bidrag er 30. juni, til nik-nokobit-08@uia.no
Vi vil imidlertid be alle å sende et abstract innen 15. juni, med tittel og inntil 100 ord. Dette vil gjøre det lettere for oss å fordele review-jobben.

Mer info følger på konferansens websider, www.uia.no/nik_nokobit/.
Med vennlig hilsen
Programansvarlig NOKOBIT-2008
--
Carl Erik Moe

Sunday, May 4, 2008

Nytt nettsted og blogg

NOKOBIT har nå lansert sitte eget nettsted på nokobit.no. Bloggen er også flyttet dit.

Friday, November 23, 2007

Årets Nokobit er historie...

Og ett syn på hvordan det gikk kan du lese på HiO sine nettsider. Etter min mening var det er vellykket konferanse; interessant, spennende, artig, lærerik ... hva mer kan man si? Da er det bare å sette i gang med paper til neste års konferanse.

Monday, October 22, 2007

Innkalling til generalforsamling for NOKOBIT

Dato/sted: se programmet

Saksliste:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
2. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor. – 2007
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. – diskutere bidragsprosessen i NOKOBIT
4. Åpen sak


Thursday, October 4, 2007

Registrer deg

Nå er registreringssiden til årets Nokobit på plass. Da er det bare å melde seg på ;-)

Sunday, September 30, 2007

Hvorfor kommer du på Nokobit?

Jørn Hoelstad Pettersen spør i bloggen sin om "Nettbaserte konferanser - like bra som "virkelige"?". Jeg for min del må si at jeg hvert år reiser hjem fra Nokobit med 
mange nyttige erfaringer, inntrykk og nye bekjentskaper. 
Å møte folk ansikt til ansikt er viktig, selv om teknologien gir oss mange nye og 
nyttige muligheter for samarbeid. Så også i år må jeg være med!

Tuesday, June 5, 2007

Web-sider, logo og plakat

Nå er web-sidene for årets konferanse på lufta: http://www.iu.hio.no/nokobit07/.
Vi har fått Kirsten Ribu til å lage en logo til årets konferanse. Logoen skal brukes på blant annet 
plaketen, som straks sendes ut plakat til alle universiteter, høskoler og andre aktuelle konferansedeltakere. Ta kontakt hvis det ikke dukker opp en på din arbeidsplass.