Monday, October 22, 2007

Innkalling til generalforsamling for NOKOBIT

Dato/sted: se programmet

Saksliste:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
2. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor. – 2007
3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. – diskutere bidragsprosessen i NOKOBIT
4. Åpen sak


No comments: