Saturday, May 31, 2008

NOKOBIT 2008 - Universitet i Agder

Invitasjon til å sende bidrag
Vi minner om at NOKOBIT 2008 skal holdes ved Universitetet i Agder i Kristiansand (17.-19. november), på Rica Dyreparken hotell. Årets NOKOBIT er den 15., og samlokaliseres som vanlig med NIK (Norsk
informatikk konferanse). NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap, og tar opp temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger. Konferansen tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet. Konferansen etterlyser bidrag innen et bredt spekter av ulike sjangere og tema, og gir rom for tverrfaglighet og mangfold i forhold til teoretiske og metodiske tilnærminger. Format for artikkelbidrag vil bli lagt ut på konferansens websider i starten av mai. Alle artikkelbidragene skal gjennom en double-blind review prosess. Som i fjor skal proceedingsboken publiseres av Tapir (meritterende på nivå 1).

I år ønsker vi også postere, workshops og tema for paneldiskusjoner. For at vi skal kunne arrangere workshops er vi avhengig av å annonsere disse og av en viss påmelding. Vi ber derfor om forslag til workshops
innen 1. september. Vi vil også invitere til forslag til tema for diskusjonsfora og/eller paneldebatter. Forslag sendes på e-post til: nik-nokobit-08@uia.no

Frist for innsending av bidrag er 30. juni, til nik-nokobit-08@uia.no
Vi vil imidlertid be alle å sende et abstract innen 15. juni, med tittel og inntil 100 ord. Dette vil gjøre det lettere for oss å fordele review-jobben.

Mer info følger på konferansens websider, www.uia.no/nik_nokobit/.
Med vennlig hilsen
Programansvarlig NOKOBIT-2008
--
Carl Erik Moe

No comments: